top of page
bud-gfd278e678_1920.jpg

VÄLKOMMEN TILL ALERIGO!

Längtar du efter utveckling?
Då har du kommit rätt!

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder professionellt stöd att utveckla människor och verksamheter. Vi riktar oss till VD:ar, chefer och ledare som vill skapa en bra verksamhet och ta fram det bästa hos sig och sin personal. Våra huvudteman är ledarskap och organisation, där ledarskapet handlar både om det formella och personliga ledarskapet och organisation tar sikte mer på mål och resultat. Vi utgår bland annat från forskningsgrenen Positiv Psykologi, gruppsykologi, neurovetenskap mm. Läs mer om vår arbetsmodell, Erigomodellen här.

Utbildning

Kunskap och förståelse utgör i mångt och mycket grunden i allt utvecklingsarbete, oavsett om det berör individen, gruppen eller hela organisationen. Våra utbildningar syftar till att skapa förståelse, som i sin tur syftar till att påverka och bidra till en positiv utveckling. Utbildning kan ske i mindre eller större grupper med varierande teman.

Vi anpassar all utbildning utifrån önskemål och behov, men har även färdiga utbildningar.

Vi kan även ta hjälp av och bjuda in andra utbildare inom temaområden utanför våra egna.

 

Några exempel på utbildningar;

Konsultlärare på YH-utbildning, Utbildning för blivande Medicinska vårdadministratörer på temat; vårdens organisation och verksamhet.
 

Ledarskapsutbildning för chefer och  företags-ledare med teman som personalledning, roller, svåra samtal, tydlighet mm.
 

Utbildning för verksamhetens personal med teman som; min del i organisationen, verksamhet, ekonomi, bemötande, värdegrund mm.

Handledning

Utveckla dig och din arbetsplats, enskilt eller tillsammans. Alla som leder andra människor bör/ska ha möjlighet till eget stöd i sin roll. Vi rekommenderar kontinuerlig handledning minst en gång per månad. Handledningen syftar till att lära sig mer om och förstå sig själv och andra bättre, lyfta fram och utveckla sina inneboende resurser. All utveckling startar hos enskilda individer och varje individ innehar enorma krafter. Med rätt fokus kan dessa krafter användas till att åstadkomma mycket.

 

ALerigo har valt att arbeta med handledning, d.v.s. en kombinerad metodik där både coaching, rådgivning och utbildande inslag ingår.  Vi riktar oss både till chefer//ledare/VD och dess personal och utvecklingsinsatserna sker både individuellt och i grupp. 

ENSKILD HANDLEDNING

100 procent fokus på dig och dina frågeställningar

GRUPPHANDLEDNING
Fokus på gruppens behov, styrkor och samverkan

 

Vi hjälper chefer att utveckla och förbättra
 
  • Styrning och ledarskap

  • Organisation, ekonomi och struktur

  • Personal och personalgrupper

coffee-g38902ed63_1920_edited.jpg

Konsulttjänster

Våra konsulttjänster innebär möjlighet för företag och organisationer att hyra in oss för längre eller kortare uppdrag. Det kan t.ex. handla om personalfrågor, rekryteringshjälp, interimsuppdrag, utredningsuppdrag eller hjälp att ta fram en verksamhetsplan etc. 
 

Ibland är det svårt att hitta en lösning snabbt. Ibland finns det arbetsuppgifter, projekt eller tjänster i organisationen, där en nyrekrytering inte är den bästa lösningen. Då hjälper vi till! Vi har lång erfarenhet av att arbeta som konsulter och är därför vana att snabbt komma in, skapa oss en överblick och utföra arbetet.

LEDARE PÅ PLATS
När helst du behöver en ledare som gör jobbet åt dig, hjälper vi till. Det kan vara interimsuppdrag under rekryteringar, projektledning eller HR-uppdrag.

FRAMTAGNING AV DOKUMENT
Vi har lång erfarenhet av att ta fram och skräddarsy styrdokument till företag. Personalhandböcker, ledningssystem, med mera.

Några exempel på konsultuppdrag:

Interimsuppdrag som chef eller chef över chefer vid längre tids sjukskrivning och under rekrytering.

Grupputveckling utifrån Positiv Psykologi. Enskilda samtal med personal, sammanfattning och förslag på åtgärder, framtagning av "styrkeprofiler", enskilda och gruppgemensamma, utbildning. 

Verksamhetsutveckling. Insamling av uppgifter, intervjuer av anställda, identifiera mål, tydliggöra roller, formulera och författa verksamhetsplan.

Extern HR-avdelning. Löpande stöd i företagets alla personalfrågor. Exempelvis rekrytering, upprättande av uppdragsplaner, allmänna ledningsfrågor, rehabilitering mm

Green Leaves_edited.jpg

Skapa tydlighet

Hjälp din verksamhet att skapa trivsel, nå resultat och

åstadkomma det du vill! Skapa tydlighet genom att formulera mål och uppdrag, se till att din personal vet vad och hur du förväntar dig att de ska agera. 

Vi hjälper gärna till att inspirera, vägleda, identifiera, formulera och skapa det material som behövs.

Green Leaves_edited_edited.jpg

Hur mår verksamheten?

Få koll på din verksamhet genom samtal med din personal. Låt dem bidra till företagets utveckling och använd tankar och åsikter som underlag för planering av verksamhet och arbetsmiljö. 

Vi tar oss gärna an att samtala med din personal, samla info, göra en plan och stötta dig att verkställa och åtgärda.

ERIGO - vår arbetsmodell

ERIGO är en arbetsmetodik baserad på forskning och erfarenheter. Den arbetades fram av ALerigo AB under åren 2012-2016 och består av åtta olika områden. Utvecklingsarbete kräver förståelse för sig själv och andra. Med hjälp av ERIGO arbetar vi med utveckling utifrån flera olika perspektiv.

POSITIV PSYKOLOGI

Fokus på det som funkar och hur en kan använda sina styrkor i sin, verksamhetens och medarbetarnas utveckling.

 

UTVECKLANDE TANKESÄTT

Två tankesätt, ett låst och ett utvecklande Om att välja ett framgångsrikt tankesätt.

 

BEMÖTANDE

Hur bemöter jag andra? Om mötet och kommunikationen mellan människor.

 

GRUPP/SAMSPEL
Grupper och grupprocesser. Om hur vi påverkar och påverkas och hur vi samspelar på bästa sätt.

ORGANISATION/UPPDRAG

Varför är jag på jobbet, vilket är mitt uppdrag? Om att organisera sig, arbetet och medarbetarna på bästa sätt.

BETEENDE

I liv och arbetsliv tränar vi in beteenden i syfte att effektivisera och spara energi. Skapa förståelse för ditt och andras beteende och lyckas bättre.

 

LEDARSKAP

Chef är titeln, ledarskap är aktiviteten. Om att leda sig själv och andra, sätta mål och åstadkomma resultat.

 

KOGNITIV NEUROVETENSKAP

Psykologi och biologi. Kunskap om hjärnan och hur vi med kunskap om hur den fungerar, kan styra och påverka tankar och beteenden.  

ERIGO HEMSDIAN.png

BOCKITLIST

Bockitlist är ett multifunktionellt att-göra-block för dig som älskar listor! Precis som i ett vanligt skrivblock, kan du göra anteckningar i löpande text. Du kan också skriva listor och använda bockitlist-rutorna för att bocka av dina uppgifter. Varannan sida i blocket är blankt – där kan du göra allt som din kreativitet tillåter! Bockitlist har lite tjockare papper, dubbelspiral på sidan för enkel bläddring och perforering som gör det enkelt att riva ut dina listor när du ska iväg eller är färdig med dem.

Bockitlist är skapad, för eget behov, av två stycken listälskare och vi hoppas att du gillar det lika mycket som vi gör!

SKRIVBLOCK, RITBLOCK, CHECKLISTA - ALLT I ETT!

BOCKITLIST ÄR DET ENDA BLOCK DU BEHÖVER!

Bockitlist fullständig logga utan bakgrund.png
Bild29_edited_edited.jpg

HEJ!

20160415alerigo_porträtt-037-1_edited.jpg

Jag är Ami (eller Ann-Britt om vi ska vara riktigt ordningsamma). Jag driver företaget ALerigo sedan 15 år tillbaka. Jag jobbar med ledarskaps- och organisationsutveckling och har över 30 års egen erfarenhet av chefs- och ledarskap. Jag hjälper gärna till att utveckla ledarskap, tydliggöra roller eller förbättra samarbeten. Välkommen att anlita mig som handledare, utbildare eller konsult. 
 

Jag hjälper människor som vill utvecklas som ledare, förstå sitt beteende, utveckla organisationen och skapa välfungerande team.

 

ALerigo arbetar med ledare i företag och organisationer som vill bli mer produktiva, skapa mer lönsamhet och välmående.

 

ALerigo - Vi gillar utveckling!

Kontakta oss

E-post

Telefon

019-777 20 20

Sociala Medier

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

Tack för ditt meddelande!

MENY

KONTAKT

FÖRETAG

MAILA OSS

019-777 20 20

Munkaboda 515
732 72 Fellingsbro

Org.nr: 556895-5719

Bankgiro: 308-4860

Godkänd för F-skatt

bottom of page